About Me

Νοσοκομειακός Διαιτολόγος ΠΓΝΑ Ερυθρός Σταυρός (Κοργιαλένειο Μπενάκειο) - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων - Διατροφολόγων - κινητό: 6977867138

Thursday, June 07, 2012

Ασφαλιστικά μέτρα με αφορμή προϊόντα βρεφικού γάλακτος

Εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011 κατά των: Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας και Νήσων ΣΠΕ, καθώς και των εταιριών AKNOPHARM A.E. και ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ΕΥΘΥΜΙΑ Ο.Ε.
Σύμφωνα με την εισήγηση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθώς πιθανολογούνται παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (σύμπραξη για τον περιορισμό διάθεσης προϊόντων) από τον εν λόγω Σύλλογο, το Συνεταιρισμό και τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες συνίστανται, ιδίως, στον περιορισμό και στον έλεγχο της διάθεσης βρεφικού γάλακτος (πρώτης, δεύτερης βρεφικής ηλικίας και εξειδικευμένου) με πρακτικές συλλογικού αποκλεισμού εκείνων των προμηθευτριών εταιρειών που αποφάσισαν - μετά τη σχετική υπουργική απόφαση για απελευθέρωση της διάθεσης γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας - να διαθέτουν στο εξής τα προϊόντα τους και μέσω του καναλιού των καταστημάτων λιανικής (παράλληλα με τα φαρμακεία).
Υφίσταται, επίσης, επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον. Σημειώνεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της προφορικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.
Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ξεκίνησε όταν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, πρότεινε στα μέλη του να θέσουν «εμπάργκο» σε εταιρείες παραγωγής των προαναφερόμενων σκευασμάτων, οι οποίες αποφάσισαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους και σε άλλα σημεία πώλησης, πλην των φαρμακείων. 

Sunday, June 03, 2012

Εταιρείες τροφίμων και καρτέλ

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντικό έργο στην καταπολέμηση των καρτέλ, εντούτοις ο εν λόγω τομέας πάντα θα βρίσκεται στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών εξαιτίας της σπουδαιότητας που διαδραματίζει τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι αρχές ανταγωνισμού διαπίστωσαν ότι η υψηλή συγκέντρωση των αγορών λιανικής, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, συνδυάζεται συχνά με την ύπαρξη σημαντικών εμποδίων εισόδου σε αυτές τις αγορές. Αυτά τα εμπόδια απορρέουν και από δημόσιους ρυθμιστικούς περιορισμούς, αλλά και από εμπόδια που απορρέουν από ιδιωτικούς διακανονισμούς, όπως μηχανισμοί ελέγχου όσον αφορά στις τοποθεσίες λιανικής πώλησης ή άλλοι συμβατικοί διακανονισμοί που περιορίζουν την ελευθερία των ανεξάρτητων λιανοπωλητών να προσχωρήσουν ή να μεταβούν σε ανταγωνιστικά δίκτυα λιανικής.

Πολλές αρχές ανταγωνισμού εντόπισαν επίσης συγκρούσεις απορρέουσες από εικαζόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανισορροπία διαπραγματευτικής δύναμης μεταξύ των μερών της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι εν λόγω αρχές διαπίστωσαν ότι αυτές οι πρακτικές εκφεύγουν ως επί το πλείστον του πεδίου εφαρμογής του δίκαιου του ανταγωνισμού, επειδή δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστεί ζημιά των καταναλωτών.

Ορισμένες αρχές πρότειναν να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα μέσω νόμων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ή κωδίκων ορθών πρακτικών με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής. Ορισμένες άλλες αρχές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τα ενδεχόμενα αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα που ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμα ορισμένες απ' αυτές τις πρακτικές.

Σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική δύναμη των μικρών γεωργών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υφίστανται πιέσεις και δεν μπορούν ούτε καν να καλύψουν τα έξοδα παραγωγής, οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού απέρριψαν κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού.

Αυτές οι εξαιρέσεις θα ήταν μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τον επιδιωκόμενο στόχο, επειδή δεν πρόκειται να έχουν απόδοση στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα είναι επιζήμιες για τους καταναλωτές και άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι αρχές ανταγωνισμού θεωρούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τους μικρούς γεωργούς σε ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπιστούν, ενθαρρύνοντας μια ευνοϊκή για τον ανταγωνισμό αναδιάρθρωση και ενοποίηση του γεωργικού τομέα μέσω μορφών συνεργασίας που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής